Mať pevnú pôdu pod nohami, začať od podlahy, ostať s nohami na zemi… Ako vidno, stáť alebo začínať na pevnej zemi je pre nás suchozemcov určujúce a od tejto kľúčovej situácie odvíjame aj svoje každodenné príbehy. A toto východisko platí vonku aj v interiéri, takže pevným bodom môže byť chodník, lesná cesta, diaľnica alebo podlaha u nás doma. Takže podlaha.

Pre jedného…

cena čistenie podláhPre jedného to musí byť zásadne drevo, iný má rád dlaždice, ďalší vsadí na vinyl. Možností a riešení je v dnešnej dobe viac ako dosť. Napokon, prečo nie? Podlahy sú praktické, ponúkajú iks vzorov, tvarov a povrchov. A často si ich vyberáme práve preto, lebo je s nimi – naoko – menej starostí a práce, ako pri iných typoch povrchov. Ak môžeme, radi sa k týmto úvahám pridáme, napokon naša upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA má k podlahám skutočne veľmi blízko.

Veď už viac ako dvadsať rokov sa venujeme nielen čisteniu a ošetrovaniu podláh, pričom je naša práca dobre známa a oceňovaná v Českej republike, na Slovensku, ale aj v Rakúsku a v Nemecku. Zároveň však – na vysokej profesionálne úrovni – realizujeme odstránenie starého vosku z podlahy, čistenie kobercov alebo strojové čistenie čalúnenia. Okrem toho vykonávame denné a pravidelné upratovania domácností, kancelárií, rezidencií, či firiem. Ponúkame tiež na upratovacie práce po stavebných činnostiach.

Realizujeme…

Realizujeme umývanie a leštenie okien, výkladov a výloh, presklených plôch, a to aj vo výškach. Po dohode s klientom čistíme žalúzie, lamely, rolety i markýzy. Odstraňujeme rôzne nedovolené polepy, reklamné polepy, ochranné fólie, samolepky alebo bannery z presklených plôch. Likvidujeme, no aj preventívne zasahujeme proti plesniam a graffiti. Keď sa však vrátime späť k podlahám, možno súhlasiť s myšlienkou, že v obecnom zmysle bývajú podlahy veľmi trvácne, praktické a vysoko funkčné. Nemožno si ale prestať myslieť, žeby sa akákoľvek podlaha – po svojom položení – už čistenie podláh cena z m2nemusela priebežne udržiavať a ošetrovať, niekedy dokonca s výdatnou pomocou odborníkov.  

Nakoniec,…

Nakoniec, mali by sme sa riadiť aj logickou úvahou. Každá podlaha predsa býva dennodenne vystavená rôznym úrovniam a formám zaťaženia. Táto evidentná skutočnosť si na druhej strane od majiteľa vyžaduje istú úroveň starostlivosti o jej povrch i samotný materiál, z ktorého bola vyrobená. A povedzme si rovno, že len hustou metlou to nevyriešime. Pochopiteľne, ak nám v interiéri firmy alebo v domácnosti, leží poctivá podlaha z kvalitného materiálu, máme o starosť menej. Takáto dlážka už dačo vydrží. Lenže, ani tu by sme nemali strácať zo zreteľa ono staré známe a prezieravé – o „ležaní na vavrínoch…“ Podlaha si sama o sebe nevystačí. Z času na čas skrátka potrebuje umyť, vyčistiť, ošetriť a zakonzervovať.

cenník čistenie podláhTieto…

Tieto dôležité myšlienky nám potvrdia nielen naslovovzatí odborníci a ľudia z branže, ale aj tí z nás, ktorí na vlastnej koži spoznali, že čistá, dobre udržiavaná a ošetrovaná vydrží funkčná podstatne dlhšie. Čo samozrejme šetrí nielen peniaze, ale aj čas i nervy. No a v neposlednom rade, takýmto spôsobom každej podlahe predĺžime výrazne jej životnosť. Snáď to nevyznie príliš ultimatívne, no pre dlhé „zdravie“ akejkoľvek podlahy platí jedno zlaté pravidlo. V žiadnom prípade by sa nemala začať čistiť neznámou metódou a nevyskúšanou chemickou látkou. A pozor, nie je to len fráza alebo planá hrozba. Čistenie podlahy spôsobom, ktorý nepoznáme alebo chemikáliou, ktorú držíme prvý raz v ruke. Hrozí nemalými problémami. Pričom sa dosť často stáva, že končia až výmenou podlahy.

Prevažná…

Prevažná väčšina podláh sa pri tvrdom zachádzaní alebo neodbornom čistení dokáže chovať veľmi citlivo. Občas preto môže prísť aj k poškriabaniu ich povrchu, prípadne k ešte horším „úrazom,“ napríklad k chemickému alebo celkovému poškodeniu vzhľadu. Každý odborník z tčistenie priemyselných podláhejto branže nás tak jednoznačne upozorní, že väčšina podláh vyžaduje presne cielenú starostlivosť, a to pri detailnom aj pri hĺbkovom čistení. Súčasť takéhoto overeného technologického postupu však nepredstavujú iba skúsení profesionáli. Ale predovšetkým moderné, veľmi šetrné, a pritom mimoriadne účinné metódy čistenia.

Ak je teda…

Ak je teda reč o technických zariadeniach a metóde, veľmi radi tu odprezentujeme postupy, ktoré pri čistení podláh využíva naša spoločnosť A SERVIS LIPKA. Pri každej novej zákazke rátame s pomocou výkonného ačistenie liatych podláh spoľahlivého jednokotúčového stroja. Asi je dobré vedieť, že toto zariadenie čistí podlahy detailne aj generálne, a to bez ohľadu na ich druh, či typ. Samotný proces hĺbkového čistenia podlahy začínajú naši zamestnanci obzvlášť dôkladným a poctivým vydrhnutím celej plochy. Popri sile a kvalite jednokotúčového stroja sa naša firma spolieha aj na veľkú pomoc účinnej, no pritom mimoriadne šetrnej čistiacej chémie. Napokon, tento osvedčený „tandem“ tvorí základ úspechu pri každom čistení.

Druhou,…

Druhou, nemenej dôležitou fázou býva presné, a pritom starostlivé využitie extrémne silného, no výnimočne „citlivého“ vysávača. Naši zamestnanci sa vďaka jeho sile a energii sústredia na odborne dokonalú likividáciu všetkých nečistôt, pričom veľa ráz ide o dlhodobo zažratú špinu alebo rôzne zvyšky biologického odpadu, mastnoty a pod. Treba upozorniť, že počas vysávania sa podlaha zbaví aj zbytkov vody, ktorá po procese drhnutia ostala na ploche. Zamestnanci firmy A SERVIS môžu v tejto situácii oceniť aj pomoc špeciálnej technickej úpravy vysávača. Odolná, ale pružná hubica a praktické gumené lišty dokážu – spolu so silou vysávača – všetu zvyšnú čistenie podláh v domácnostivodu odsať na jednotku. 

 

Radi sa…

Radi sa práve teraz a na tomto mieste pochválime. Napokon, spoločnosť Bratislava čistenie podláh sa za svoju prácu nikdy hanbiť nemusela. Akonáhle totiž skončí proces vysávania, klient si môže – pri pohľade na podlahu – spokojne povedať, že má pred sebou dokonale vyčistenú dlážku, teda hygienicky čistý a skutočne vydezinfikovaný povrch. Overený technologický postup potom prikazuje ešte jedno umytie celej plochy, aj keď už len čistou vodou. Vďaka vode sa povrch dostatočne zneutralizuje a ochráni pred účinkami chemického prípravku, použitého počas strojového čistenia. Následne sa podlaha necháva dôkladne a pomaly vysušiť.

Predsa…čistenie mramorových podláh

Predsa nám to ale nedá, aj keď ide o čisto technickú informáciu. Náš jednokotúčový stroj je na trhu považovaný za veľmi účinné a výkonné zariadenie s pracovnou hmotnosťou okolo päťdesiat kilogramov. Ktoré počas práce systematicky využíva výrazný prítlak smerujúci na samotný čistiaci kotúč s priemerom 45 centimetrov. A tak spolu s ním, či skôr vďaka nemu – vždy kvalitne a s odborným prehľadom – zvládame generálne. Aj detailné čistenie každej podlahy nášho klienta. Prirodzene, kľučovými hráčmi sú v týchto zákazkách naši skúsení a praxou dokonale preverení špecialisti.

 

O našich…

O našich zamestnancoch je obecne známe, že každý z nich je odborníkom vo svojej vykonávanej profesii. Okrem množstva znalostí, remeslnej zručnosti a úcty voči klientovi, všetci pracovníci vládnu širokým prehľadom o používaných chemických prípravkoch na súčasnom trhu. Takže dokážu úspešne zrealizovať aj vhodný výber čistiaceho prostriedku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vo firme A SERVIS pracujú iba kmeňoví renovácie podláhzamestnanci. Pri všetkej úcte ku každému zo záujemcov o prácu. Sezónne sily alebo brigádnici by v krátkom, ale vymedzenom čase nezvládli veľké množstvo odborných informácií, technologických požiadaviek a nárokov, resp. špecifických manuálnych zručností.

Stály zamestnanec…

Stály zamestnanec je preto – pre obidve zúčastnené strany – trvalou a stálou zárukou, že predstavy a želania klienta počas objednávky realizuje skutočný profesionál a skúsený odborník. Koniec-koncov, sme profesionálnou firmou už viac ako dvadsať rokov, takže náš klient bol a je na prvom mieste. Ešte krátko na margo povedaného. Mnoho čistiacich firiem na dnešnom trhu, podceňuje nielen tento – personálny – rozmer práce, voskovanie podláhale aj technické a chemické pozadie celého procesu. Nie sme tu síce v úlohe sudcov. No takýto prístup sa voči zákazníkom nezdá byť ani úprimný, ani otvorený, tým skôr nie profesionálny.

Žiaľ,…

Žiaľ, aj preto bývajú do zákaziek a čistiacich prác takýchto firiem veľmi často nasadzované menej skúsené sily, prípadne sa volia neadekvátne chemické prípravky, resp. pracuje málo kvalitná technika. Samozrejme, že týmto nedokonalým „vstupom“ potom zodpovedná aj výstup, teda konečný výsledok. Naša spoločnosť A SERVIS preto denne ošetruje a čistí podlahy predovšetkým s pomocou kvalitnej a overenej zásaditej chémie. Vo výnimočných prípadoch však siahne aj po účinných látkach s kyslým chemickým charakterom. Ide o ošetrenie podláh, ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti stavebnej činnosti a museli odolávať účinkom vápna, cementu a podobne agresívnych stavebných látok. Kyslé chemické čistidlá si dokážu s týmito znečisteniami dobre poradiť. Táto chémia by však nemala prísť do styku s podlahami z prírodného kameňa, keďže ho môže poškodiť. 

Podobné…

Podobné nároky ako pri voľbe chémie sa dajú vypozorovať aj pri využívaní čistiacich kotúčov a kartáčov, tvoriacich súčasť jednokotúčového stroja. fluatace podlahyTieto moderné kartáče sú obzvlášť účinné a výkonné, zároveň však – k samotnej podlahe – aj primerane šetrné. Naša firma svojim klientom odovzdáva len vysokú kvalitu a dokonalý výsledok. Ktoré spájame s garanciou, že používaním jednokotúčového stroja, unikátnej a šetrnej chémie, nepríde k poškodeniu čistenej plochy. Priamym garantom týchto faktov však ostávajú skvelí pracovníci, ktorí sú odborníkmi s dlhoročnou praxou.

Významnou…

Významnou súčasťou prípravky na čistenie podláhodborne vyčistenej podlahy býva jej kvalitné navoskovanie. Tento krok firma A SERVIS realizuje počas tzv. fluatácie. Na suchú a čistú podlahu sa systematicky nanáša špeciálny priemyselný polymér, ktorý disponuje výnimočnými vlastnosťami. Vosk, zabezpečí, že podlaha sa nebude rýchlo znečistovať a zachová si estetický vzhľad. Podlahy leštíme najmä pololesklým alebo matným voskom, keďže sa mimoriadne osvedčil. Povrch podlahy si tak dokáže uchovať svoj dosiahnutý lesk podstatne dlhšie a pri bežnom užívaní ostane vysoko bezpečný, ergo pri chôdzi sa nešmýka.

Polymér…

Polymér má však v zálohe aj ďalšie prednosti. Ploche dodáva žiadanú mieru pružnosti, pričom odolná vrstva vosku pôsobí akoako vyčistiť podlahu kvalitný protektor, vďaka ktorému sa podlaha ľahko nepoškriabe. Navyše, navoskovaná podlaha sa lepšie a komfortnejšie udržiava, takže podstatne lepšie „zvláda“ chôdzu nôh a neostávajú na nej výrazné otlačky. Podlaha sa voskuje dvakrát až trikrát. Snahou je vytvoriť kompaktnú vrstvu, ktorá garantuje princíp elasticity a protišmykovosti, no zároveň spoľahlivo ochráni celkový vzhľad vyčistenej podlahy. Naša firma sa pri voskovaní spolieha na pololesklý, príp. matný vosk značky PKD, vyrábaný v Nemecku.

I keď…

I keď to zrejme vyzerá dosť prísne, treba povedať, že akékoľvek zanedbanie voskovania už vyčistenej podlahy sa majiteľovi fakticky nevypláca. Ak ostal povrch podlahy poničený len preto, že nebol dostatočne ošetrený a zakonzervovaný. Často je treba zvažovať i jej rekonštrukciu, čo nie sú práve dobré správy. čím vyčistiť podlahuAj z týchto vážnych technologických dôvodov naša upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA svojim klientom celkom otvorene a jasne odporúča, že po strojovom čistení býva navoskovanie podlahy vskutku prezieravým a veľmi rozumným krokom.

Všetky…

Všetky tieto naše myšlienky a závery sa v plnom rozsahu potvrdili aj počas nedávno realizovanej zákazky. Klient – manželský pár – už dlhší čas prenajímal byt, ktorého podlahy potrebovali poriadne vyčistiť. Ti viete, prenajatý byt dostáva zabrať. Takže podlahy podľa toho aj vyzerali. Zájdené, zašlapané, a na mnohých miestach dokonca poškriabané. Naša firma A SERVIS LIPKA má však aj s takýmito neľahkými úlohami dostatok skúseností. Takže sme sa do práce pustili s plným nasadením, presne podľa dohody s klientom. Všetky podlahy sme precízne vydrhli, následne povysávali a umyli čistou vodou.

Vďaka…čistenie drevených podláh

Vďaka nášmu jednokotúčovému stroju, špeciálnej chémii a skúsenej dvojici pracovníkov sa onedlho podlahy tohoto zákazníka ukázali v celkom novom, oveľa príjemnejšom svetle. To však nebolo všetko, keďže na rad prišlo ešte finálne voskovanie. Po skončení práce ostali majitelia prenajímaného bytu doslova zaskočení, lebo ich podlahy sa dali pokojne porovnávať s novými. Výsledok práce našej firmy A SERVIS LIPKA ocenili, ako sa zvykne hovoriť. V priamom prenose a obaja boli očividne spokojní. Bude nás skutočne tešiť, ak sa vaše predstavy a želania stanú našimi úlohami. Spoločnosť A SERVIS LIPKA s profesionálnou istotou vráti vašim podlahám nielen ich pôvodný vzhľad a dokonalý lesk, ale aj vysokú kvalitu so zárukou ich dlhotrvajúcej funkčnosti.