Plesne a fasády. Aj keď sa o tejto nesúrodej dvojici medzi ľudmi čoraz viac hovorí, steny pokryté čierno-zelenou mapou nepatria k obľúbeným obrázkom. Odkiaľ sa však plesne a riasy berú a čo proti nim zaberá? Aký je ich pôvod a aké sú ich slabé stránky? Existuje rýchle a učinné riešenie ako sa s ním vysporiadať?

Zatepľovacie systémy versus plesne

Mikroorganizmy si na fasádách so zatepľovacím systémom určite nezískali, a sotva kedy získajú obecnú obľubu. Nie sú skrátka cenenými historickými budovami, ktoré sa patinou podobného typu skôr pochvália. Stavba zasiahnutá plesňou a riasami trpí esteticky, vykazuje funkčné nedostatky, ale najmä – škodí ľudskému zdraviu. Problém sa objavil začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa so zatepľovaním začalo v masívnejšom merítku aj v našich zemepisných šírkach. Dodnes však vedci ani výrobcovia nenašli presvedčivé riešenie. Prezrime si tak spolu pozadie týchto problémov.

Odkiaľ sa plesne berú

Možno veci prospeje, ak zdôrazníme, že výskyt plesní na zateplených stavbách nesúvisí s použitými stavebnými materiálmi, nesprávnym zatepľovacím systémom alebo zle odvedenou prácou. Riasy, mikroorganizmy a plesne sa totiž často objavia aj na plechových povrchoch, plastoch a na skle. Takáto biologická invázia má svoje korene v prírodných, fyzikálnych a chemických vplyvoch. Základnou normou pre výskyt plesní je však pravidelný prísun vlhkosti. Odštartovanie a postupný rast plesní na stavbe často spúšťa aj prostredie, kde musí byť ustálená vyššia relatívna vlhkosť.

Sever to má ťažké

plesnePrečo si mikroorganizmy vyberajú radšej fasády orientované na sever? Téma, ktorá dlhodobo zaujíma nielen odborníkov, ale aj laikov. Medzičasom sa v tejto oblasti vyprofilovalo niekoľko základných vplyvov.

V prvom rade ide o deficit slnečného žiarenia. Fasáda, ktorá trpí nedostatkom slnka ostáva vlhká, čo je pre plesne obzvlášť dobrá správa. Zároveň nízka intenzita slnečných lúčov oberá steny o UV žiarenie, ktoré vie spoľahlivo vyhubiť všetky druhy mikroorganizmov.

Iné druhy vplyvu predstavujú zvýšené namáhanie fasády, tzv. hnanými dažďami alebo hrúbka použitých izolačných materiálov. Ak sa pri zatepľovaní zabudujú kvalitnejšie a hrubšie izolácie, znižuje sa tepelný tok vedúci cez konštrukciu, čo ochladzuje povrch celej konštrukcie. Odparovanie vlhkosti potom trvá dlhšie, než pred samotným zateplením.

Ako plesne poškodzujú zatepľovacie systémy?

Plesne žijúce na povrchu fasády vylučujú odpadové látky, najmä cukry a slabé kyseliny. Zároveň postupne vrastajú do mikrotrhlín na stene a dokážu ju takto poškodzovať. Proti týmto útokom sa preto povrchová úprava fasád vytvára hlavne z akrylátových a silikónových materiálov. Ak sú na zatepľovacích systémoch použité tieto materiály, nedokážu plesne a riasy spôsobovať vážnejšie hĺbkové škody, skôr ide len o esteticky nepríjemné vady. Pravým opakom prvého prípadu sú však fasády, kde boli na omietky a nátery použité látky na báze silikátov. Tu už môžu riasy a plesne spôsobiť pomerne značné škody, spojené tiež s výraznou degradáciou povrchu celej fasády.

Malá, ale zaujímavá poznámka

Nečakane dôležitým prvkom celkovej kvality zatepľovacieho systému je čo najrovnejší povrch novozateplenej fasády. Akonáhle je vďaka nekvalitnej alebo technologicky nezvládnutej práci remeselníkov na stene nerovností viac ako býva štatistický priemer, vzniká nepríjemné riziko. Nerovný povrch totiž zapríčiňuje vyššie namáhanie plochy vzdušnou vlhkosťou, a postupom času vedie k atakom mikroorganizmom, rias a plesní. Druhým hráčom je počasie. Omietka, ktorá vyzrela v ideálnom jarnom alebo letnom počasí, býva odolnejšia ako omietka, ktorá si prešla dažďom, chladom, nebodaj prvým snehom a mrazom.

Jeden nikdy nevie, tým skôr fasáda

Napriek všetkému, čo sme si o plesniach a riasach v úvode povedali, môže nastať okamih, keď sú práve naše exteriérovové múry konfrontované s faktom ich nevítanej prítomnosti. Po prvotnom prekvapení alebo dokonca šoku je treba začať urýchlene konať a nájsť skutočne účinné, a najmä profesionálne riešenie.

Spoľahnúť sa na odborníkov

plesneNašťastie dnes jestvujú spoľahlivé nástroje a metódy ako sa plesní zbaviť. Spoločnosť A SERVIS LIPKA takéto nástroje ovláda a dokáže ich použiť precízne, rýchlo a úspešne. Odborníci tejto spoločnosti sa otázkam likvidácie rias, plesní a mikroorganizmov venujú už desiatky rokov. Osvojené technológie spočívajú v dokonalom poznaní fungovania plesní a ich najslabších miest. Zmyslom a cieľom je jediné: ponúknuť svojim zákazníkom špičkové služby a zbaviť ho nevítaného a zdraviu škodlivého votrelca na jeho fasáde.

Samozrejme, že spoločnosť A SERVIS LIPKA poskytuje svoje služby v širokom rozpätí a bohatej škále. Od exteriéru, po interiér, majiteľom rodinných domov, či bytov, a v neposlednom rade najrôznejším firmám a obchodným spoločnostiam.

Náš overený postup, vaša spokojnosť

V úvode si dovolíme upozorniť, že systém práce, ktorý spoločnosť A SERVIS LIPKA vyvinula a aktuálne používa, sa rokmi a vlastnou praxou ukázal ako vysoko účinný, stabilný vo výsledkoch a na danom trhu momentálne bezkonkurenčný. Dokazujú to spokojní klienti v regióne celej strednej Európy, počnúc Českou republikou a Slovenskom, ale aj Nemeckom a Rakúskom.

plesneZákladným prvkom, ktorý otvára celý proces čistenia fasády je poctivá mechanická likvidácia ohniska plesní a biologických nečistôt. Steny v exteriéri zbavujeme plesní a rias vysokoúčinným a výkonným tlakovým čističom. Je viac ako dôležité, aby sa v tejto fáze nič nezanedbalo. Organické zbytky, nečistoty a zeleno-čierne výkvety musia byť odstránené vodou po celej ploche fasády. Povrchné a nedbalé čistenie vedie nielen ku kontaminácii okolia, ale skorej recidíve výskytu plesní na už napadnutej stene. Zároveň je kvalita tejto práce kľúčovou podmienkou nanesenia ochranného a dezinfekčného náteru.

Po ukončení prvotného čistenia je potrebné ponechať fasádu dôkladne vyschnúť. Až potom začíname s nanášaním vrsty špičkovej dezinfekcie, ktorú reprezentuje chemický prípravok SANATOP LIKVID PROFI. Technológia je rokmi perfektne vyskúšaná. Prostriedok sa nanesie na suchú plochu a nechá pôsobiť 24 hodín. Až po tomto úkone je fasáda pripravená na finálnu aplikáciu prípravku LSG.

Výmaľba fasády. Áno, ale…

Na tomto mieste popisovaného procesu prichádza k slovu dôležitá otázka na zákazníka, či si želá fasádu alebo stenu zjednotiť novou výmaľbou. Treba seriózne poznamenať, že prostriedok SANATOP dokáže vo väčšine prípadov povrch zjednotiť aj sám, ale v konečnom dôsledku záleží na konkrétnych okolnostiach alebo technickom stave fasády a omietky.

Ak si zákazník praje výmaľbu plochy, spoločnosť A SERVIS LIPKA postupne nasledovne. Zo špeciálneho vzorkovníku sa spolu s klientom orientačne zvolí daná farba. Pozor! Farba, ktorá žije s fasádou a okolitými vplyvmi počasia 2-3 roky už nemôže zodpovedať čerstvo namiešanej farbe podľa vzorkovníka. A SERVIS LIPKA je spoločnosť, ktorej záleží predovšetkým na svojom dobrom mene a kvalitne odvedenej práci. V takomto prípade potom navrhuje výmaľbu len po dajakú určenú prirodzenú hranicu. Napríklad horná hrana okien, spodná hrana okien na druhom poschodí a pod. Zákazník by mal s potrebnými informáciami rozhodovať o výmaľbe celkom sám. Pre našu spoločnosť je neprípustné, a to v každom ohľade, uviesť klienta do omylu, nebodaj s omylom ďalej pracovať.

Priemyselný polymér LSG

plesnePo uzavretí témy výmaľby a po dokonalom vysušení celej plochy fasády je čas pristúpiť k aplikácii LSG. Táto jedinečná technológia sa prezentuje ojedinelými vlastnosťami a ich podstatou je účinok a pôsobenie na bunkovej úrovni mikroorganizmov, teda biologická cesta likvidácie plesní a rias.

Vezmime si na pomoc malý príklad. Ak máme balónik naplnený vodou, poľahky ho špendlíkom prepichneme. Niečo podobné sa deje aj v delikátnom vzťahu bunkových stien mikroorganizmov a fasády, ošetrenej náterom LSG. Aj ten najmenší kontakt bunkovej steny mikroorganizmu a časticami LSG mení chemickú rovnováhu v bunke, a tá sa náhle roztrhne.

LSG je špeciálna chemická látka, ktorá pracuje na princípe zmeny iontovej rovnováhy v stenách bunky každého mikroorganizmu. Takže vďaka spomínanému kontaktu sa radikálne premení koncentrácia dôležitých iontov v organizme a stúpne tlak v tele bunky. Bunka tlaku napokon podľahne a trhá sa. Môžeme teda konštatovať, že fasády alebo steny, ktoré boli ošetrené LSG náterom, nedávajú plesniam a mikroorganizmom žiadny priestor na akúkoľvek ďalšiu existenciu.

Z pohľadu komplikovaného vzťahu – vlhkosť versus fasáda – je podstatná ďalšia zaujímavá skutočnosť. Náter LSG podmieňuje fungovanie tzv. difúzneho odporu, čo znamená, že molekuly vodných pár prítomné v budove môžu cez náter voľne unikať, kým voda z okolia budovy sa do fasády už nedostane.

Iba krátky exkurz do sveta fyziky a chémie. Je známe, že molekuly vody majú väčší rozmer ako molekuly vodnej pary. Takže sa stáva, že molekuly vodnej pary cez kryštalickú mriežku LSG pohodlne prejdú. No molekuly vody neprejdú – ani zvnútra, ani zvonku, keďze im to kryštalická mriežka nedovolí. Molekulu vody mriežka vždy zachytí, a to v každom smere. Skrátka: je priveľká a nemá nárok. Fasáda je vďaka LSG náteru uzavretá a ochránená. Na konci teda možno vysloviť okrídlenú vetu, že fasáda dýcha a nevlhne…

Spoločnosť A SERVIS LIPKA ako dlhoročný užívateľ tejto technológie rada zdôrazňuje, že v tomto ohľade patrí LSG k vôbec najúčinnejším prostriedkom trvalej ochrany proti mikrobiálnemu napadnutiu. Tento unikátny prípravok a metódu ponúkame svojim klientom s garanciou účinnosti od 4 do 6 rokov, a to v závislosti od konkrétnych klimatických podmienok v danej oblasti. V špecifických prípadoch a v obmedzenej miere dokonca LSG funguje celých 12 rokov.

V oblasti likvidácie plesní, rias a mikroorganizmov je spoločnosť A SERVIS LIPKA už dlhoročným lídrom v regióne strednej Európy. Takže, ak práve stojíte pred otázkou ako urýchlene a odborne vyriešiť problém plesní vo vašom okolí, s pokojným svedomím sa na nás obráťte. Veľmi radi vám pomôžeme a vaše starosti úspešne vyriešime.