Umývanie a čistenie výkladov od 0,50 €/m²
Odstránenie polepov, reklám,… od 4 €/m²
Impregnácia presklenenej plochy od 3 €/m²

 

Umývanie a leštenie výkladov

Firma A SERVIS LIPKA zabezpečuje umývanie a čistenie výkladov už niekoľko rokov. Tím našich profesionálnych umývačov výkladov Vám zabezpečí kvalitne čisté výklady. Nezameriavame sa iba na bežne znečistené výklady, ale čistíme aj výklady od silných nečistôt, ktoré vznikli dlhodobým neumýváním alebo od nečistôt po stavebných úpravách. Čistenie akokoľvek veľkých plôch výkladov je možné zabezpečiť do druhého dňa. Umývanie a leštenie výkladov realizujeme v niekoľkých programoch. Najvyužívanejším programom je servisné čistenie. Tento program je využívaný našimi dlhoročnými zákazníkmi obchodných centier. Zákazníkom zabezpečujeme čistenie v servisnom cykle 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné poskytovať umývanie výkladov aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Pri umývaní a leštení výkladov nepoužívame žiadne leštidlá a tým je zaručené, že Vaše okná a iné presklené plochy zostanú dlhú dobu čisté a neobjavia sa na nich po čase žiadne kruhy ani ťahy leštenia.

Bežné umývanie a čistenie výkladov zabezpečujeme jednoduchým spôsobom. Všetky sklá a rámy umyjeme nepeniacim saponátovým roztokom. Sklenené plochy najskôr umyjeme mopom na okná, potom zotrieme stierkou s kvalitnou gumou a následne vyleštíme sklá aj rámy čistou bavlnenou plienkou. Nepoužívame žiadny leštiaci prostriedok, ktorý nie je tesne po umytí viditeľný, ako bol roztieraný a leštený, ale po určitej dobe, keď sa výklady len mierne znečistia alebo zaprášia, sú viditeľné kolesá a ťahy po leštení. Ak vyleštíme umytý výklad len a len suchou bavlnenou plienkou, ani po dlhšej dobe aj keď okno bude mierne alebo veľmi zaprášené, neuvidíme žiadne kolesá alebo ťahy leštenia. Náš servisný systém je nastavený automaticky, naši zamestnanci chodia čistiť a umývať výklady v pravidelných intervaloch. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD. Naša firma zabezpečuje servisné čistenie pre veľké i malé firmy po celom území Slovenskej a Českej republiky, v Rakúsku a v Nemecku. Toto čistenie a umývanie výkladov je možné realizovať pre široký rad zákazníkov aj mimo obchodných centier.

 

myti-vyloh-v-brne 1

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov odborne vyškolených podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Pri vykonávaní práce postupujeme šetrne, tak, aby sme nepoškodili sklá, maľbu na stenách a neznečistili podlahu. Umývanie a čistenie výkladov vo výškach môže byť vykonané ako jednorazové alebo nárazové vyčistenie presklených plôch alebo ako pravidelné a opakujúce sa umývanie a čistenie. Sme schopní zabezpečiť umývanie výkladov vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Realizáciu týchto objednávok zabezpečujú naši odborne preškolení zamestnanci, ktorí majú k dispozícii aj špeciálnu techniku pre uskutočnenie umývania výkladov vo výškach. Nami používanou technikou pre výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Pri výkladoch a sklenených plochách sa tiež špecializujeme na nanášanie hydrofóbnej impregnácie, ktorú aplikujeme pomocou technológie GlasProtect. Nanoimpregnácia tzv. nešpinavá úprava, je predovšetkým vhodná pre výklady so zlou dostupnosťou a na výklady vo výškach.

 

vysky 1

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Z Vašich výkladov dokážeme veľmi kvalitne a bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť fólie a výlepy, zoškrabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólií. Umývanie výkladov po stavebnej činnosti začína strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a odstránením zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm vo svojej šírke. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným čistením výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa stávalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota z výkladov alebo presklených plôch boli čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a došlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškrabané a zničené. Nie je nezvyčajné, že odstránenie polepov zo sklenených povrchov vykonáva neodborne zaškolený pracovník, ktorý spôsobí poškriabanie výkladov takým spôsobom, že sú na výkladoch a presklených plochách úplne viditeľné ryhy. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy, fólie, lepidlo z výkladov a presklených plôch nezaškoleným zamestnancom, ktorí nie sú na túto prácu vybavení potrebným náradím. Vďaka nášmu systému kontroly a kvality služieb sme si istí, že naša práca bude perfektná.

 

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Hydrofóbna nanotechnologická impregnácia sa na výklady aplikuje pomocou technológie GlasProtect – GSP. Táto technológia zásadnou mierou znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Je určená predovšetkým na strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Samočistiaca technológia GSP je dvojfázová a je na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a k následnému odtekaniu z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn, napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselín, zásad a tiež chráni sklo pred nepriaznivým UV žiarením. Táto NANO VRSTVA je odolná voči teplotám do cca 450° C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť je podľa klimatickej námahy spravidla dlhšia, 4-5 rokov.