Čistenie konštrukcií vo výškach od 1,50 €/m²
Umývanie okien a výkladov vo výškach od 2 €/m²
Umývanie fasád vo výškach od 1,50 €/m²

 

Firma A SERVIS LIPKA s.r.o. ponúka pre svojich zákazníkov komplexné služby širokého spektra a to aj služby umývanie a čistenie vo forme výškových prác. Vykonávame nielen klasické umývanie okien a kovových konštrukcií vo výškach, ale aj čistenie fasád vysokých budov. Pre ľahko prístupné miesta používame teleskopické tyče s dĺžkou až 9m, výškové práce vykonávame pomocou rebríkov, vysokozdvižných plošín, či horolezeckej techniky. Vždy sa snažíme uskutočniť to najrýchlejšie a najekonomickejšie riešenie v prevedení zákazky. Pre výškové práce máme tím profesionálnych pracovníkov, ktorí sú pre túto prácu odborne vyškolení. Náš tím horolezcov má certifikácie a školenie podľa platnej vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Svoju profesiu vykonávajú už niekoľko rokov a striktne dodržiavajú bezpečnosť práce. Pre výškové práce využívajú svoje skúsenosti a sú schopní riešiť práce vo výškach, ktoré sú pre iné firmy neriešiteľné. Výškové umývanie okien, fasád, konštrukcií sme schopní zabezpečiť po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku.

 

Čistenie a natieranie fasád vo výške

Čistenie fasád a opláštenie budov vysokotlakovou vodou od 3 €/m²
Oprava fasády po odstránení grafiti nanesením vhodnej farby od 7 €/m²
Umývanie fasády a zjednotenie povrchu od 1,50 €/m²

 

Naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. Vám ponúka veľa služieb, ktoré Vám uľahčia prácu a ušetria čas. Čistíme fasády, omietky a plášte budov, tmelíme a nadrobno opravujeme fasády a omietky, prevádzame maľby a výmaľby kvalitnými fasádnymi farbami, aplikujeme penetrácie a úpravu podkladu povrchu, tryskáme a zjednocujeme povrchy fasád tlakovou vodou, detailne čistíme fasády z ušľachtilých prírodných materiálov, umelého kameňa a obkladov špeciálnou chémiou po celom území SR. Ak nie ste spokojní s fasádou na Vašom objekte, najefektívnejšie riešenie je ju vyčistiť a vrátiť jej nový vzhľad. Sme schopní Váš dom alebo akýkoľvek iný objekt kompletne zbaviť akéhokoľvek znečistenia na stenách ako sú škvrny od farieb, organická nečistota a graffiti. Pokiaľ sa jedná o znečistenie graffiti, viac sa dozviete v sekcii odstraňovanie graffiti. Ak sa jedná o bežné znečistenie umývame fasády VO VÝŠKE ručne od 1,50 €/m², pri silnejšom znečistení čistíme vysokotlakovou pištoľou za použitia aktívnej čistiacej zložky Flamil super 3 VO VÝŠKE od 3 €/m². Ak sa objavia škvrny, ktoré nejde odstrániť normálnou cestou, odporúčame opravu fasády nanesením vhodné farby VO VÝŠKE od 9 €/m². Opravy fasád vykonávame kvalitnými fasádnymi farbami od firmy Weber. Ak sa na Vašom objekte stretávate s častými problémami so znečistením graffiti alebo inými druhmi znečistenia, ponúkame Vám praktické riešenie s antigrafitovým náterom. Pozrite sa prosím do sekcie antigraffiti, nájdete tam viac o ochrane fasád a prevenciu pred graffiti.

 

výšky 1

 

Čistenie fasád zo zeme

Čistenie, tryskanie a umývanie fasád, stien, priečelí, portálov a plášťov budov, hál, priemyselných hál, sendvičových plášťov, plechových stien a opláštení, betónových stien, presklených stien, polykarbonátových stien, luxferových a copilitových stien, zámkových dlažieb, dlažieb a obkladov, chodníkov, predokenných žalúzií, slnolamov a oceľových konštrukcií. Čistenie vykonávame umývaním, tlakovým umývaním s aktívnou čistiacou zložkou, tlakovým umývaním sódou – systémom zásobníka ARMEX, pieskovaním, pieskovaním granitom, pieskovaním ľahkými abrazívami – vlašskými orechmi, pieskovaním špeciálnou pieskovačkou W/125 s riaditeľným tlakom, na pieskovanie a reštaurovanie sôch, historických objektov, na pieskovanie citlivých prírodných materiálov, pieskovca, vápenca, opuky, travertínu, teraca. Pieskovanie interiérov a exteriérov budov, krovy, stropy, všetko zašlé, fasády a plášte budov. Práca vo výškach čistenie a umývanie fasád, okien, presklených plôch vykonávame za pomoci vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov, zlaňovacej techniky.

 

Penetračný náter fasády od 1,50 €/m²
Náter fasádnou farbou od 7,00 €/m²

 

Pri odstraňovaní graffiti z povrchov neošetrených antigraffiti náterom alebo nástrekom je potrebné zdôrazniť, že úspešnosť odstránenia sa pohybuje od 60 – 90%. Postupuje sa tak, že sa graffiti zoslabí čo najviac a pretrie danou fasádnou farbou. Pri fasádach a štruktúrovaných omietkach treba počítať s tým, že pri odstraňovaní graffiti z neošetrených povrchov môžeme odstrániť aj farbu fasády. Sme schopní zabezpečiť 90% zhodu farby náteru s existujúcou farbou fasády a natretie akokoľvek veľkých plôch, aj vo výškach. Pri čiastočnom natieraní fasády, napríklad zatieraní tieňa po odstraňovaní graffiti musíte brať do úvahy znečistenie zvyšnej časti objektu – vždy to bude vidieť. Používame kvalitné farby firmy Weber so širokým výberom farebných odtieňov spĺňajúcich aktuálne architektonické požiadavky a moderné technológie. Pri náteri je v cene zahrnuté aj čistenie fasády vysokotlakovou vodou (v rovnakej výmere ako náter, ak nie je dohodnuté inak).

 

ze země

 

Postavebné upratovanie

Naše služby zahŕňajú aj väčšinu druhov postavebného upratovania. Zbavíme priestory prachu po remeselníkoch a nečistôt po maľovaní, dôkladne umyjeme všetky sklenené plochy a iné umývateľné povrchy, strhneme polepy, nakoniec hĺbkovo vyčistíme, prípadne aj navoskujeme podlahu. V týchto činnostiach má náš tím kvalitné skúsenosti najmä z nákupných centier, kde našim klientom tieto služby poskytujeme pravidelne po rekonštrukciách alebo pred otvorením nového podniku. Firma A SERVIS LIPKA disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov, preto pre nás nie je problém zabezpečiť rýchle upratovanie akokoľvek rozsiahlych priestorov kdekoľvek na území Čiech a Slovenska.

 

uklid po stavbe

 

Dalšie činnosti firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o.

Vykonávame tepovanie a strojové čistenie kobercov, strojové čistenie podláh, voskovanie podláh, ručné tepovanie čalúneného nábytku, sedacích súprav, matracov, postelí, umývanie a čistenie okien a výkladov, ďalej umývanie a čistenie okien a presklených plôch vo výške pomocou horolezeckej techniky alebo z hydraulických ramien montážnych plošín. Umývanie a čistenie okien, rámov, parapetov, výkladov, okien a presklených plôch vo výške, práce umývanie a čistenie vo výške, umývanie a čistenie okien pomocou horolezeckej a zlaňovacej techniky, umývanie a čistenie okien pomocou hydraulických ramien montážnych plošín, výškové práce umývanie a čistenie okien, sklenených a presklených plôch vo výške, sklenených tabúľ, skleníkov, zimných záhrad, presklených budov a domov, parkovacích domov, obchodných centier, výkladov prevádzok obchodných centier a výkladov v uliciach mesta, vitrín, presklených schodísk, svetlíkov, luxferov, copilit, polykarbonátov, sklenených prístreškov, sklenených a presklených stien budov a prevádzok, opaxitových obkladov, log, pútačov, sklenených portálov, vývesných štítov, sklenených podkladov log, presklených a sklenených výťahov a zdvíhadiel, sklenených a presklených zábradlí, zábran a plotov, sklenených a presklených stropov a podláh, epoxidových podláh – stierok, zrkadiel a zrkadlových stien, mreží a roliet, hladkých stien, sklenených svetiel a lustrov, všetkých rozvodov vody, klimatizácie, elektriny, plynu, odpadov nad predajnou plochou. Zvesenie, strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ všetkých polepov, lepidiel, silikónov, farieb po prestavbách a rekonštrukciách predajní a prevádzok v obchodných centrách a na uliciach miest. Strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ fólií, ochranných fólií, samolepiek, bannerov, reklamných polepov a polepov akcií. Vyškrabanie a vyčistenie farieb a silikónov po rekonštrukciách výkladov a zvyškov lepidiel po strhnutých polepoch, fóliách, polepoch reklám a polepoch akcií korundovými žiletkami. Umývanie a čistenie okien, výkladov a presklených plôch po maľovaní, remeselníkoch, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov, pred otvorením prevádzkarne, pri otvorení nového podniku a obchodu. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzkarni, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilačiek, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií, garážových brán. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov. Jednorazové umývanie a čistenie okien a výkladov. Nárazové umývanie okien, výkladov, log, pútačov, vývesných štítov, mreží, roliet, žalúzií, vonkajších predokenných žalúzií, zrkadiel, zrkadlových stien, reklám, solárnych panelov, výkladov prevádzok obchodných centier. Naše služby vykonávame po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku. Ak Vás zaujímajú naše činnosti či potrebujete sa poradiť, pozrite si naše internetové stránky http://www.a-servislipka.sk/ alebo nás priamo kontaktujte.